GDDKiA stawiać będzie ładowarki przy autostradach

GDDKiA opracowuje plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru wzdłuż pozostających w jej zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T.

Powered by WPeMatico