Czarne chmury nad modną usługą. Kilka dni i po 4 tys. aut zostanie tylko wspomnienie

Władze stolicy Francji rozwiązały kontrakty z firmą Bollore, która oferowała w Paryżu usługi carsharingu pod nazwą Autolib. Decyzję podjęto po opublikowaniu przez operatora pięcioletniej prognozy finansowej zakładającej stratę w wysokości 300 mln euro.

Powered by WPeMatico