Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o biopaliwach

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), który ma wspierać rozwój rynku i infrastruktury paliw alternatywnych. Projekt został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.

Powered by WPeMatico