Ursus w tarapatach? Mniejsze przychody i strata netto

W 2017 r. grupa Ursus wypracowała 277,6 mln zł przychodów ze sprzedaży i 19,9 mln zł straty netto przypadającą na akcjonariuszy jednostki dominującej. W analogicznym okresie poprzedniego roku wyniki spółki wyniosły odpowiednio: 344,4 mln zł, spółka wypracowała zysk netto w wysokości 16,6 mln zł.

Powered by WPeMatico